Certyfikat ZKP wg EN 1090-1 – jak bezboleśnie przejść przez proces certyfikacji? - Akademia Nova Cert

Certyfikat ZKP wg EN 1090-1 – jak bezboleśnie przejść przez proces certyfikacji?

3 grudnia 2020 przez Łukasz Piątek

Certyfikat ZKP wg EN 1090-1 – jak  bezboleśnie przejść przez proces certyfikacji?

Wdrożyłeś już wymagania normy EN 1090-1. Masz już opisany swój system Zakładowej Kontroli Produkcji. Zbudowałeś prototyp i oceniłeś jego właściwości, czyli zrobiłeś wstępne badanie typu. Jaki powinien być więc kolejny krok do uzyskania certyfikatu EN 1090-1?

W tym artykule opisuję jak przebiega proces certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy EN 1090-1. Dowiesz się co zrobić, żeby przejść go bezboleśnie i bezstresowo.

Certyfikat ZKP wg EN 1090-1 – bez tego nie sprzedasz swojego wyrobu

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy EN 1090-1 jest niezbędny dla wytwórców stalowych i aluminiowych wyrobów konstrukcyjnych. W myśl rozporządzenia CPR 305/2011 nie możesz certyfikować znakiem CE swoich wyrobów, jeśli Twój system ZKP nie jest certyfikowany. Nie możesz zatem legalnie wprowadzać swoich produktów budowlanych na rynek. Kto może wykonywać certyfikację ZKP? Robią to jednostki notyfikowane w obszarze rozporządzenia CPR 305/2011.

Z czego wynika obowiązek certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-1?

Odpowiedź na pytanie jest krótka: wynika to z rozporządzenia o wyrobach budowlanych CPR 305/2011. Żeby rozwinąć ten wątek musisz sięgnąć do załącznika V tego rozporządzenia. Znajdziesz tam opis systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych (w skrócie AVCP). Przeczytasz tam, że są takie systemy oceny jak 1, 1+, 2+, 3, 4. Ale to nie wszystko. Miej na uwadze, że treść tego załącznika została nieco zmodyfikowana przez treść rozporządzenia delegowanego UE nr 568/2014. Jeśli nie chcesz się wczytywać w treści tych rozporządzeń to wyłożę od razu kawę na ławę w postaci infografiki.

Po krótce co to oznacza? Jak zauważyłeś na obrazku powyżej, po twojej stronie jako producenta jest:

  1. Ustanowienie i wdrożenie zakładowej kontroli produkcji wg EN 1090-1
  2. Zrobienie wstępnego badania typu, czyli ITT.
  3. Ocena przedmiotu wstępnego badania typu – ocena pierwszego wyrobu, sporządzenie protokołu z ITT.

Ale pojawia się tutaj też rola jednostki notyfikowanej, która:

  1. Dokonuje wstępnej inspekcji Twojego zakładu produkcyjnego – po pozytywnym wyniku inspekcji nadaje certyfikat zakładowej kontroli produkcji wg EN 1090-1.
  2. Prowadzi stały nadzór nad systemem ZKP w Twoim zakładzie wg czasookresów wyznaczonych przez normę EN 1090-1.

Jak wybrać jednostkę notyfikowaną do przeprowadzenia certyfikacji ZKP w Twoim Zakładzie?

To proste. Wszystkie jednostki notyfikowane w obszarze rozporządzenia CPR 305/2011 mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone akredytacją. Zbierz oferty na certyfikację od takich jednostek i wybierz tą, którą uważasz za najkorzystniejszą dla Ciebie. Pamiętaj, że nie jest prawdą, że jedna jednostka notyfikowana ma „lepsze papiery” niż inna. Jeżeli jednostka ma notyfikację w obszarze rozporządzenia CPR 305/2011 i akredytację na przeprowadzenie certyfikacji wg normy EN 1090-1, to znaczy, że może przeprowadzić certyfikację Twojego systemu ZKP.

Certyfikat ZKP – wzór

Certyfikacja EN 1090-1 – zdobądź certyfikat ZKP bezboleśnie i bezstresowo!

Jeżeli zrobiłeś wszystko zgodnie z wymaganiami normy EN 1090-1 to nie masz się czego obawiać na audycie/inspekcji. Audytor to nie człowiek, który będzie szukał na Ciebie „haka”. Dobry audytor szuka zgodności dla potwierdzenia wymagań normy. Audyt ma charakter próbkowy więc nie sprawdza się wszystkiego i nie grzebie w papierach po to, żeby znaleźć coś, co uniemożliwi Ci uzyskanie certyfikatu. Audyt-inspekcja PN-EN 1090-1 to nie kontrola skarbowa ?. Nawet jeżeli pojawią się jakieś niezgodności, to nie musi oznaczać, że straciłeś już szanse na uzyskanie certyfikatu. Niezgodności możesz usunąć w ustalonym z audytorem czasie i przedstawić obiektywny dowód na wykonanie działań korygujących. Po pozytywnym rozpatrzeniu tych działań przez jednostkę certyfikującą bez problemu uzyskasz certyfikat ZKP. Jeżeli uznasz, że audytor-inspektor, który był u Ciebie na wstępnej inspekcji, nie był dość obiektywny w swoich działaniach, w następnym roku przy nadzorze śmiało możesz wystąpić do jednostki o zmianę audytora.

Podsumowując, pamiętaj o kilku rzeczach:

  1. Żeby móc certyfikować swoje wyroby znakiem CE nie wystarczy tylko wdrożyć wymagań ZKP wg EN 1090-1. System zakładowej kontroli produkcji musi być certyfikowany.
  2. Certyfikacji dokonuje jednostka notyfikowana w obszarze rozporządzenia CPR 305/2011 i posiadająca akredytację na certyfikację wg EN 1090-1.
  3. Wybór jednostki notyfikowanej do certyfikacji to tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Nie jest prawdą mit, że jedne jednostki są lepsze w tym zakresie od innych.
  4. Audyt-inspekcja ZKP to nie kontrola skarbowa i nikt nie będzie szukał na Ciebie haków. Audyt ma charakter próbkowy i sprawdza się zgodność z wymaganiami. Jeżeli audytor usilnie próbuje wytknąć Ci błędy, to możesz śmiało poprosić o zmianę tej osoby przy audycie nadzoru.

Doszkalanie się jako warunek uzyskania certyfikatu ZKP

Pamiętaj, że norma EN 1090-1 wymaga żeby personel zaangażowany w system ZKP był szkolony i podnosił swoje kwalifikacje w tym zakresie. Potrzebne to nie tylko do uzyskania certyfikatu, ale także do jego utrzymania. Dlatego, przygotowaliśmy dla Was specjalny kurs: „Pełnomocnik ds. ZKP”, dzięki któremu spełnisz to wymaganie. Pełną agendę kursu, znajdziesz tutaj.

Łukasz Piątek

Od 10 lat związany z branżą spawalnictwa.
Przez lata pracował jako główny spawalnik w dużej międzynarodowej firmie.
Inspektor wiodący Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-1
Audytor wiodący systemu EN ISO 3834.
Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu Nova Investa.

Sprawdź również

Jak prawidłowo wykonać pomiar temperatury podczas spawania?

Czym jest temperatura podgrzewania wstępnego, temperatura międzyściegowa, temperatura utrzymania? jak prawidłowo zmierzyć te wartości, aby proces spawania był zgodny z kwalifikowaną technologią spawania?

Zobacz więcej

Badania NDT – czym są sektory przemysłowe i sektory wyrobu?

Czym są sektory wyrobu oraz sektory przemysłowe i co one dokładnie oznaczają

Zobacz więcej

Badania NDT – czy spawacz może oceniać swoje spoiny?

Czy spawacz może badać i oceniać swoje spoiny? Czy spawacz może wykonywać badania NDT?

Zobacz więcej