Czy pracodawca może kontrolować trzeźwość pracowników? - Akademia Nova Cert

Czy pracodawca może kontrolować trzeźwość pracowników?

23 września 2021 przez Agnieszka Kawa

Czy pracodawca może kontrolować trzeźwość pracowników?

Czy pracodawca może sprawdzać stan trzeźwości pracowników? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach i w jaki sposób może to zrobić?  Na te pytania odpowiadam w tym artykule.

Kto może przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika?

Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić tylko policja, nie pracodawca.

Zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zgodnie z tym przepisem stan trzeźwości pracowników można sprawdzać, ale tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione trzy warunki:

  • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, wobec którego zachodzi podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu,
  • badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.

Badanie trzeźwości pracownika – alkomat czy badanie krwi?

Warto tutaj wspomnieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie,  badanie krwi można wykonać tylko w następujących wypadkach:

  1. gdy osoba badana odmawia poddania się badaniu wydychanego powietrza;
  2. osoba badana, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, żąda badania krwi;
  3. stan osoby badanej, w szczególności wynikający ze spożycia alkoholu, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza;
  4. wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu

Badanie trzeźwości pracownika – czy będą zmiany prawne?

Temat badania trzeźwości pracowników powraca jak bumerang. Zwłaszcza w takich zawodach jak zawodowy kierowca (choć nie tylko) prewencyjne lub wyrywkowe badanie trzeźwości pracownika już od dawna jest postulowane.

Obecnie trwają konsultacje dotyczące projektu ustawy, która ma pod pewnymi warunkami, dopuszczać możliwość wyrywkowego badania pracowników na obecność alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w organizmie. O możliwości przeprowadzenia takich badań należałoby poinformować pracowników 2 tygodnie wcześniej.

Więcej na temat projektu ustawy, możesz przeczytać tutaj.

Obecnie projekt tej ustawy jest w trakcie konsultacji i jeszcze nie wszedł nawet do Sejmu. Oznacza to, że na zmiany przyjdzie nam długo poczekać, o ile w ogóle do nich dojdzie.

Agnieszka Kawa

Specjalistka od spraw RODO i prawa pracy.

Absolwentka prawa i politologii na Uniwersytecie jagiellońskim.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001

W pracy zawodowej zajmuję się również marketingiem internetowym. Tłumaczę teksty z języka “technicznego” na polski

Sprawdź również

Jak prawidłowo wykonać pomiar temperatury podczas spawania?

Czym jest temperatura podgrzewania wstępnego, temperatura międzyściegowa, temperatura utrzymania? jak prawidłowo zmierzyć te wartości, aby proces spawania był zgodny z kwalifikowaną technologią spawania?

Zobacz więcej

Badania NDT – czym są sektory przemysłowe i sektory wyrobu?

Czym są sektory wyrobu oraz sektory przemysłowe i co one dokładnie oznaczają

Zobacz więcej

Badania NDT – czy spawacz może oceniać swoje spoiny?

Czy spawacz może badać i oceniać swoje spoiny? Czy spawacz może wykonywać badania NDT?

Zobacz więcej