Jeśli pracodawca zapłacił za certyfikat spawacza, komu należy się on po zakończeniu pracy? - Akademia Nova Cert

Jeśli pracodawca zapłacił za certyfikat spawacza, komu należy się on po zakończeniu pracy?

2 września 2021 przez Agnieszka Kawa

Jeśli pracodawca zapłacił za certyfikat spawacza, komu należy się on po zakończeniu pracy?

Często bywa tak, że to pracodawca płaci za szkolenia wymagane do wykonywania pracy przez pracownika. Co się dzieje w przypadku gdy kończysz pracę? Czy pracodawca ma pracodawca ma prawo odmówić Ci wydania certyfikatu? Czy musisz za niego zapłacić? O wszystkim dowiesz się z artykułu

Czy pracodawca ma prawo przetrzymywać Twój certyfikat spawacza?

Nie! Certyfikaty ze szkoleń są własnością pracownika, a nie pracodawcy.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może w swoich aktach przechowywać wyłącznie kopie lub odpisy dokumentów pracownika. Wprawdzie, na kontraktach dotyczących konstrukcji spawanych. często to pracodawca przechowuje certyfikat spawacza (w celu bezpieczeństwa), jednak po zakończeniu stosunku pracy, spawacz ma prawo żądać wydania jego oryginału.  Mało tego, takie przetrzymywanie dokumentów jest łamaniem prawa, a ściśle rzecz biorąc art. 276 Kodeksu Karnego.

Art. 276. K.k.
Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nawet jeżeli podpisałeś tzw. lojalkę (czyli umowę lojalnościową), w której zobowiązałeś się do pozostania w firmie przez określony czas (a w przypadku odejścia masz zapłacić za kurs), to i tak pracodawca nie ma prawa odmówić Ci wydania certyfikatu.

Jeżeli pracodawca odmawia wydania certyfikatu, możesz zwrócić się do niego z żądaniem wydania rzeczy (w tym przypadku certyfikatu) zgodnie z art. 222 §1 Kodeksu Cywilnego.

Wzór takiego pisma do pracodawcy znajdziesz na końcu artykułu.

Warto też zwrócić się do ośrodka przeprowadzającego szkolenie lub wydającego certyfikat o wydanie duplikatu.

Czy masz obowiązek zapłacić za certyfikat spawacza pracodawcy?

To zależy czy zawarłeś z pracodawcą umowę dotyczącą takiego szkolenia (nazywana też umową szkoleniową lub umową o podnoszenie kwalifikacji zawodowych). Umowa musi być sporządzona na piśmie. W tzw. „lojalkach” najczęściej jest warunek przepracowania określonego czasu po upływie szkolenia (nie może to być nigdy więcej niż 3 lata!). Jeżeli zwolnisz się z pracy wcześniej, wtedy masz obowiązek zwrotu kosztów szkolenia. Nie tylko kosztów samego szkolenia, ale także innych wydatków poniesionych przez pracodawcę (np. wyżywienia i zakwaterowania). Jednak obciążenie kosztami powinno być proporcjonalne do okresu zatrudnienia po ukończeniu szkolenia.

To jak taka umowa powinna brzmieć i kiedy należy się zwrot, a kiedy nie, reguluje Kodeks Pracy (art, 103 (5)). W najbliższej przyszłości napiszę o tym osobny wpis.

Pamiętaj jednak, że taka umowa lojalnościowa nie upoważnia pracodawcy do odmowy wydania Ci certyfikatu! Ma on obowiązek go wydać, a roszczeń z tytułu umowy może dochodzić osobno przed sądem.

Certyfikat spawacza – pismo z żądaniem zwrotu od pracodawcy?

Poniżej znajdziesz pismo o wydanie certyfikatu spawacza lub innego odbytego szkolenia. Wystarczy, że uzupełnisz dane, podpiszesz i wyślesz je pracodawcy.

Agnieszka Kawa

Specjalistka od spraw RODO i prawa pracy.

Absolwentka prawa i politologii na Uniwersytecie jagiellońskim.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001

W pracy zawodowej zajmuję się również marketingiem internetowym. Tłumaczę teksty z języka “technicznego” na polski

Sprawdź również

Jak prawidłowo wykonać pomiar temperatury podczas spawania?

Czym jest temperatura podgrzewania wstępnego, temperatura międzyściegowa, temperatura utrzymania? jak prawidłowo zmierzyć te wartości, aby proces spawania był zgodny z kwalifikowaną technologią spawania?

Zobacz więcej

Badania NDT – czym są sektory przemysłowe i sektory wyrobu?

Czym są sektory wyrobu oraz sektory przemysłowe i co one dokładnie oznaczają

Zobacz więcej

Badania NDT – czy spawacz może oceniać swoje spoiny?

Czy spawacz może badać i oceniać swoje spoiny? Czy spawacz może wykonywać badania NDT?

Zobacz więcej