Niezgodność spawalnicza a wada spawalnicza – czym to się różni? - Akademia Nova Cert

Niezgodność spawalnicza a wada spawalnicza – czym to się różni?

2 grudnia 2021 przez Irmina Wiśniewski

Niezgodność spawalnicza a wada spawalnicza – czym to się różni?

Czym się różnią sformułowania wada spawalnicza i niezgodność spawalnicza? To pytanie bardzo często się pojawia w branży spawalniczej. Warto pamiętać, że istnieje różnica pomiędzy spoiną, w której występuje wada spawalnicza, a spoiną, gdzie występuje niezgodność spawalnicza. Od tego zależy czy będziesz mógł/a eksploatować swój wyrób, czy nie.

Wada spawalnicza i niezgodność – definicje z normy PN-EN ISO 9000

ozważania warto zacząć od definicji słów “wada” oraz “niezgodność”, które są przywołane w normie PN-EN ISO 9000.

Zgodnie z definicją z przywołanej normy:

Wada to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub obowiązkowe, odnoszące się do zamierzonego lub wyspecjalizowanego użytkownika.

W języku spawalniczym można przyjąć, że jest to niespełnienie wymaganego kryterium poziomu akceptacji.

Niezgodność to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe.

Zgodnie z definicją normy PN-EN ISO 6520-1:

Wada to niedopuszczalna niezgodność spawalnicza.

Niezgodność to nieciągłość w spoinie lub odchylenie od zamierzonej geometrii.

Czym się różnią wady spawalnicze od niezgodności spawalniczej?

Wady spawalnicze od niezgodności różni to, jakie są konsekwencje prawne związane z odpowiedzialnością za wyrób lub usługę.

Niezgodność spawalnicza to niedoskonałość spoiny, która odbiega od idealnej jakości pod względem wyglądu i kształtu. Niezgodność spawalnicza może być dopuszczalna, jeżeli jej wymiary nie przekraczają wielkości dopuszczalnych wg obowiązujących norm, np. PN-EN ISO 5817 poziom jakości B.

Wada spawalnicza natomiast to niezgodność spawalnicza, która nie spełnia przyjętych kryteriów akceptacji. Dla przykładu wadą spawalniczą jest pęknięcie w spoinie, które jest niedopuszczalne dla każdego poziomu jakości wg PN-EN ISO 5817.

Niezgodności spawalnicze  – rodzaje

Niezgodności spawalnicze możemy podzielić na kilka grup ze względu na kilka przypadków:

Położenie:

 • niezgodności spawalnicze wewnętrzne – znajdujące się wewnątrz spoiny;
 • niezgodności spawalnicze zewnętrzne – znajdujące się na zewnątrz spoiny.

Wielkość:

 • mikroskopowe – których obserwacja jest możliwa jedynie okiem uzbrojonym – przy użyciu mikroskopu na zgładach metalograficznych, są najczęściej obserwowane podczas badań metalograficznych;
 • makroskopowe – których obserwacja możliwa jest okiem nieuzbrojonym lub przy powiększeniu do 25x.

Pochodzenia metalurgicznego:

 • pęknięcie i mikropęknięcie;
 • pustka gazowa;
 • jama skurczowa;
 • zmiany strukturalne w SWC (Strefie Wpływu Ciepła).

Błędy projektowe:

 • niewłaściwy rodzaj złącza;
 • nadmierna koncentracja naprężeń.

Błędy warunków technologicznych:

 • niezgodność kształtu i powierzchni;
 • brak przetopu;
 • przyklejenie;
 • wtrącenia stałe.

Kształt:

 • płaskie;
 • przestrzenne.

Jak sprawdzić jakość spoin?

W celu sprawdzenia jakości spoin należy przeprowadzić badania nieniszczące NDT lub niszczące DT, dzięki którym możliwe jest wykrycie i ustalenie rozmiarów występujących niezgodności spawalniczych. Dopuszczenie do użytkowania elementów z wadami spawalniczymi może grozić uszkodzeniem elementu podczas eksploatacji. Może to doprowadzić do wypadku i znaczących szkód. Jeżeli do użytkowania elementy maszyn, urządzeń czy konstrukcji, które będą posiadały wady spawalnicze, można odpowiadać prawnie (zarówno cywilnie, jak i karnie) za powstałe szkody.

 

Badania nieniszczące – szkolenia i certyfikacja personelu

W tym roku SGS Polska jako lider na rynku badań, inspekcji i certyfikacji, we współpracy z Akademią Nova Cert, wprowadza nową usługę – szkolenia i certyfikację personelu badań nieniszczących. Pierwsze szkolenia NDT odbędą się już we wrześniu tego roku.

Zależy nam na tym, żeby proponowane przez nas szkolenia były nie tylko jakościowo najlepsze na rynku, ale także innowacyjne pod względem technologicznym. Jako pierwsi wprowadzimy możliwość odbycia części teoretycznej szkolenia w wersji online. Dodatkowo przygotujemy dla Was kompleksowe materiały do nauki do egzaminu.

W związku z tym, że w tym roku odbędzie się premiera szkoleń, dla naszych pierwszych kursantów przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę cenową.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a, sprawdź naszą ofertę:

Irmina Wiśniewski

Inżynier Spawalnik (IWE, VT1+2, VT3)
Inspektor jakości w produkcji z branży spożywczej, konstrukcji stalowych oraz przy budowie elektrociepłowni.
Audytor wewnętrzny
Specjalista w dziedzinie kontroli jakości i oceny wizualnej spoin

Sprawdź również

Jak prawidłowo wykonać pomiar temperatury podczas spawania?

Czym jest temperatura podgrzewania wstępnego, temperatura międzyściegowa, temperatura utrzymania? jak prawidłowo zmierzyć te wartości, aby proces spawania był zgodny z kwalifikowaną technologią spawania?

Zobacz więcej

Badania NDT – czym są sektory przemysłowe i sektory wyrobu?

Czym są sektory wyrobu oraz sektory przemysłowe i co one dokładnie oznaczają

Zobacz więcej

Badania NDT – czy spawacz może oceniać swoje spoiny?

Czy spawacz może badać i oceniać swoje spoiny? Czy spawacz może wykonywać badania NDT?

Zobacz więcej