Co powinno się znaleźć w dokumentacji powykonawczej wyrobu wg EN 1090? - Akademia Nova Cert

Co powinno się znaleźć w dokumentacji powykonawczej wyrobu wg EN 1090?

16 lutego 2021 przez Łukasz Piątek

Co powinno się znaleźć w dokumentacji powykonawczej wyrobu wg EN 1090?

W normach serii EN 1090 nie znajdziesz wiele informacji o tym, jakie dokumenty załączyć do wyrobu, aby potwierdzić jego zgodność z wymaganiami. Stąd dosyć często dostaję podobne pytania w mailach od osób, które zajmują się wytwarzaniem konstrukcji budowlanych. Samo rozporządzenie 305/2011 już podpowiada, co jest konieczne, aby spełnić jego wymaganie. Chodzi oczywiście o deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE. Te dokumenty producent musi załączyć do dokumentacji jakościowej wyrobu. Bez nich nie jest legalnie możliwe, aby zabudować elementy konstrukcyjne w obiekt budowlany, a już na pewno nie jest możliwy sam odbiór obiektu przez nadzór budowlany. 

Co więc jeszcze może być składnikiem dokumentacji jakościowej wyrobu?

W normie EN 1090-2, p.4.1.4 odnajdziesz taki zapis: w dokumentacji powykonawczej wyrobu/konstrukcji należy zawrzeć wszystkie dokumenty świadczące o tym, że prace zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną. Jak sam/sama widzisz w normie nie doprecyzowano konkretnych dokumentów. Posłużę Ci więc swoim doświadczeniem. Aby dokumentacja powykonawcza/jakościowa wyrobu była kompletna postaraj się, aby zawierała minimum: 

1) Aktualny certyfikat ZKP firmy, ewentualnie certyfikat spawalniczy i inne certyfikaty tj. EN ISO 3834, ISO 9001 jeśli firma posiada.
2) Plan kontroli i badań.
3) Rejestry użytych materiałów wraz z atestami – z uwzględnieniem stopnia identyfikowalności w zależności od klasy wykonania EXC.
4) Plan spawania – jeśli prowadzono proces – z uwzględnieniem stopnia identyfikowalności w zależności od klasy wykonania EXC:
    – Mapy spoin;
    – Dziennik spawania;
    – Uprawnienia personelu nadzoru;
    – Uprawnienia spawaczy;
    – WPS i WPQR.
5) Protokoły z badań nieniszczących spoin, z uwzględnieniem stopnia identyfikowalności w zależności od klasy wykonania EXC.
6 ) Dokumentacja z kontroli prac antykorozyjnych – jeśli był prowadzony proces.
7) Protokoły z kontroli pomiarów kształtu i geometrii.
8) Protokoły z procesu dokręcania śrub – jeśli był prowadzony proces.

Jak długo musisz przechowywać dokumentację?


Klienci nie zawsze proszą o te dokumenty, niemniej spróbuj opracować sobie system działania tak, aby każdy Twój wyrób posiadał taką teczkę. Wówczas nie będziesz musiał/musiała “zmyślać” dokumentacji na szybko, w przypadku jakiejś kontroli organów nadzoru lub gdy klient nagle sobie przypomni, że jednak potrzebuje tych dokumentów. Pamiętaj także, że CPR zobowiązuje Cię do przechowywania dokumentacji wyrobu przez 10 lat od momentu wprowadzenia go do obrotu na rynek. Przez ten okres musisz udowodnić w razie konieczności, że wyprodukowałeś go zgodnie ze specyfikacją.

Łukasz Piątek

Od 10 lat związany z branżą spawalnictwa.
Przez lata pracował jako główny spawalnik w dużej międzynarodowej firmie.
Inspektor wiodący Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-1
Audytor wiodący systemu EN ISO 3834.
Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu Nova Investa.

Sprawdź również

Jak prawidłowo wykonać pomiar temperatury podczas spawania?

Czym jest temperatura podgrzewania wstępnego, temperatura międzyściegowa, temperatura utrzymania? jak prawidłowo zmierzyć te wartości, aby proces spawania był zgodny z kwalifikowaną technologią spawania?

Zobacz więcej

Badania NDT – czym są sektory przemysłowe i sektory wyrobu?

Czym są sektory wyrobu oraz sektory przemysłowe i co one dokładnie oznaczają

Zobacz więcej

Badania NDT – czy spawacz może oceniać swoje spoiny?

Czy spawacz może badać i oceniać swoje spoiny? Czy spawacz może wykonywać badania NDT?

Zobacz więcej