Co rozumieć przez pojęcia: identyfikacja i identyfikowalność w produkcji spawalniczej? - Akademia Nova Cert

Co rozumieć przez pojęcia: identyfikacja i identyfikowalność w produkcji spawalniczej?

24 lutego 2021 przez Łukasz Piątek

Co rozumieć przez pojęcia: identyfikacja i identyfikowalność w produkcji spawalniczej?

Identyfikacja jest to proces, który ma zapewnić pełną zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną i zamówieniem klienta, ewentualnie z przepisami prawnymi. Wiążę się on z prawidłowym znakowaniem/cechowaniem rysunków, materiałów wsadowych, rozkrojów, kart kontrolnych, wyrobu w trakcie wytwarzania, aż po wyrób gotowy. Pamiętaj też, że stopień identyfikacji może być różny w zależności od normy wyrobu. W normach związanych z urządzeniami ciśnieniowymi tj. EN 13445 będzie wymagana pełna identyfikacja. Co to oznacza? Wyjaśnię to w kilku punktach:

– wszystkie materiały, z których składa się zbiornik muszą mieć naniesione cechy: gatunek materiału i numer wytopu;

– kolejno należy stworzyć mapę materiałową – w dokumentacji musisz odnotować użyte materiały dla każdej pozycji rysunkowej;

– każda spoina musi mieć swój numer identyfikacyjny;

– do każdej spoiny musi być przypisany konkretny WPS;

– musisz odnotować spawaczy, którzy spawali konkretną spoinę np. w postaci dziennika spawania;

– jeśli jest wymagana obróbka cieplna, to wówczas musisz przypisać instrukcje obróbki cieplnej do konkretnych spoin lub do całości zbiornika;- proces obróbki cieplnej wymaga protokołowania – więc do konkretnej spoiny przypisujesz protokół OC lub protokołujesz wykonanie OC całego zbiornika;

– każda spoina musi być przebadana nieniszcząco, a to również trzeba w pełni zaprotokołować i zapewnić pełną identyfikację – czyli przypisać protokoły do zbadanych spoin;

– na koniec procesu wytwarzania na zbiorniku umieszczasz tabliczkę znamionową z oznakowaniem CE, gdzie również znajdują się cechy identyfikacyjne wyrobu tj. nazwa producenta, nr fabryczny/seryjny, rok produkcji, dopuszczalne ciśnienie pracy, temperatura pracy, numer jednostki notyfikowanej, która dokonuje odbioru zbiornika.


Identyfikowalność natomiast, jest to zdolność do odtworzenia historii produkcji. Czyli korzystając z zapisów w trakcie wytwarzania, gdzie musisz zapewnić odpowiedni poziom identyfikacji, tworzysz historię wyrobu w postaci dokumentacji powykonawczej. W przypadku zbiornika ciśnieniowego Tę dokumentację będziesz musiał/musiała przez jakiś określony czas przechować. Może to być minimum 5 lat, jak nakazuje norma EN ISO 3834, a może to być minimum 10 lat jak nakazują dyrektywy nowego podejścia – w zależności co produkujesz. Przez ten minimalny okres przechowywania musisz wykazać, że to co wyprodukowałeś/wyprodukowałaś jest zgodne z zamówieniem, specyfikacją, normami i przepisami prawnymi. Na życzenie klienta lub organów kontroli należy wówczas taką dokumentację przedstawić.

Łukasz Piątek

Od 10 lat związany z branżą spawalnictwa.
Przez lata pracował jako główny spawalnik w dużej międzynarodowej firmie.
Inspektor wiodący Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-1
Audytor wiodący systemu EN ISO 3834.
Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu Nova Investa.

Sprawdź również

Jak prawidłowo wykonać pomiar temperatury podczas spawania?

Czym jest temperatura podgrzewania wstępnego, temperatura międzyściegowa, temperatura utrzymania? jak prawidłowo zmierzyć te wartości, aby proces spawania był zgodny z kwalifikowaną technologią spawania?

Zobacz więcej

Badania NDT – czym są sektory przemysłowe i sektory wyrobu?

Czym są sektory wyrobu oraz sektory przemysłowe i co one dokładnie oznaczają

Zobacz więcej

Badania NDT – czy spawacz może oceniać swoje spoiny?

Czy spawacz może badać i oceniać swoje spoiny? Czy spawacz może wykonywać badania NDT?

Zobacz więcej